ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1139394
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สนิท สัตโยภาส. 
Dewey Call #808.066 ส15ก 2551 
ผู้แต่งสนิท สัตโยภาส 
หัวเรื่องการเขียนทางวิชาการ. 
 วิจัย--การเขียน. 
ISBN9789740506102 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ธารอักษร, 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002966376808.066 ส15ก 2551 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002966368808.066 ส15ก 2551 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002966350808.066 ส15ก 2551 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น