ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1139327
ชื่อเรื่องบทบาท HR ในโลก KM = Managing for Knowledge - HR's Strategic Role / คริสติน่า อีวานส์ ; นิพัฒน์ ภัทรธิติ, แปล ; วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, เรียบเรียง. 
ชื่อเรื่องManaging for Knowledge - HR's Strategic Role. 
Dewey Call #658.4038 อ37บ 2552 
ผู้แต่งอีวานส์, คริสติน่า 
ผู้แต่งเพิ่มเติมนิพัฒน์ ภัทรธิติ, แปล. 
 วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ผู้เรียบเรียง. 
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล. 
 การบริหารองค์ความรู้. 
 การเรียนรู้องค์การ. 
ISBN9789744140951 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002967960658.4038 อ37บ 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002967952658.4038 อ37บ 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น