ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1139195
ชื่อเรื่องทำอย่างไรพี่น้องไม่ทะเลาะกัน : วิธีสร้างความปองดองและลดความขัดแย้ง ระหว่างพี่น้องในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รักกัน ช่วยเหลือดูแล และพึ่งพากันได้ = Siblings Without Rivalry : How to Help Your Children Live Together So You Can Live Too / อเดล เฟเบอร์ และ เอเลน มาซลิซ ; ศรีสุชา พิศาลบุตร แมคเคบบ์, แปล ; ภรณี ภูรีสิทธิ์ และ สมชัย เบญจมิตร, บรรณาธิการ. 
ชื่อเรื่องSiblings Without Rivalry : How to Help Your Children Live Together So You Can Live Too. 
Dewey Call #649.143 ฟ51ท 2552 
ผู้แต่งเฟเบอร์, อเดล 
ผู้แต่งเพิ่มเติมมาซลิซ, เอเลน, ผู้แต่งร่วม. 
 ศรีสุชา พิศาลบุตร แมคเคบบ์, แปล. 
 ภรณี ภูรีสิทธิ์, บรรณาธิการ. 
 สมชัย เบญจมิตร, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องเด็ก--การดูแล. 
 พี่น้องร่วมสายโลหิต. 
ISBN9786119002609 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บี มีเดีย, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002358541649.143 ฟ51ท 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002358533649.143 ฟ51ท 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น