ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1139038
ชื่อเรื่อง111 ปี ฯพณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา "เชษฐบุรุษ" 29 มีนาคม 2541 / ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #923.2593 ห15 2552 
ผู้แต่งเพิ่มเติมไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์, บรรณาธการ. 
หัวเรื่องพหลพลพยุหเสนา,พระยา,2430-2490. 
 ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์สมัยประชาธิปไตย, 2475-. 
ISBN9786161400132 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002969917923.2593 ห15 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น