ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1138983
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 
Dewey Call #371.33 ช116ป 2552 
ผู้แต่งชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 
หัวเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษา. 
 กิจกรรมการเรียนการสอน. 
ISBN9789746189453 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001960636371.33 ช116ป 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001960628371.33 ช116ป 2552 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001960644371.33 ช116ป 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น