ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1138842
ชื่อเรื่องการสร้างและการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการสำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา / โดย สมาน จันทะดี. 
Dewey Call #808.066 ก27 2552 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสมาน จันทะดี, จัดทำ. 
 สำนักประเมินมาตรฐานการศึกษา.. สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า. 
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 3. 
หัวเรื่องการเขียนทางวิชาการ. 
ISBN9789742351649 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า สำนักประเมินมาตรฐานการศึกษา, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001960750808.066 ก27 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001960735808.066 ก27 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001960743808.066 ก27 2552 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น