ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1138647
ชื่อเรื่องบทเรียนจาก อัลกุรอาน วิชาตัฟซีร เล่ม 1 / สภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย. 
Dewey Call #297.122 ส16บ 2551 
ผู้แต่งสภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย 
หัวเรื่องกุรอาน. 
 กุรอาน--ความหมาย. 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือมีม, 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002280653297.122 ส16บ 2551 ฉ.1ISLAMIC COLLECTIONหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสืออิสลามศึกษา (ตึกเก่า ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002280661297.122 ส16บ 2551 ฉ.2ISLAMIC COLLECTIONหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสืออิสลามศึกษา (ตึกเก่า ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002280646297.122 ส16บ 2551 ฉ.3ISLAMIC COLLECTIONหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสืออิสลามศึกษา (ตึกเก่า ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002523342297.122 ส16บ 2551 ฉ.4ISLAMIC COLLECTIONหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสืออิสลามศึกษา (ตึกเก่า ชั้น 2)อยู่บนชั้น