ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1138145
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 1 / วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ ; ภัทรา ศักดิ์ศรีพาณิชย์, ผู้ช่วยบรรณาธิการ. 
Dewey Call #959.3 ห15 2552 
ผู้แต่งเพิ่มเติมวินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ. 
 ภัทรา ศักดิ์ศรีพาณิชย์, ผู้ช่วยบรรณาธิการ. 
หัวเรื่องจารึกสุโขทัย. 
 จารึก--ไทย. 
 ศิลาจารึก--ไทย. 
 จดหมายเหตุ. 
 ไทย--ประวัติศาสตร์. 
 ไทย--ประวัติศาสตร์--แหล่งข้อมูล. 
ISBN9786167070032 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002283939959.3 ห15 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002283921959.3 ห15 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002283913959.3 ห15 2552 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น