ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1137784
ชื่อเรื่องเปลี่ยนแล้วปลื้ม = Change / เอลิสัน เฮย์เนส ; เริงศักดิ์ ปานเจริญ, แปลและเรียบเรียง. 
ชื่อเรื่องChange. 
Dewey Call #158.1 ฮ56ป 2552 
ผู้แต่งเฮย์เนส, เอลิสัน 
ผู้แต่งเพิ่มเติมเริงศักดิ์ ปานเจริญ, แปลและเรียบเรียง. 
หัวเรื่องการจัดการตนเอง (จิตวิทยา). 
 การเปลี่ยนแปลง (จิตวิทยา). 
 การปรับตัว (จิตวิทยา). 
 การปรับตัวทางสังคม. 
ISBN9789742129323 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002286254158.1 ฮ56ป 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002286247158.1 ฮ56ป 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น