ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1137616
ชื่อเรื่องการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเพื่อปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ / พัชรี ธีรจินดาขจร. 
Dewey Call #541.34 พ112ก 2552 
ผู้แต่งพัชรี ธีรจินดาขจร 
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยขอนแก่น.. ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร. 
หัวเรื่องสารละลาย (เคมี). 
 เคมีวิเคราะห์. 
ISBN9789746606677 
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002288573541.34 พ112ก 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002288581541.34 พ112ก 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น