ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1137571
ชื่อเรื่อง46 ระบบงานสร้างสรรค์องค์กร ขึ้นสู่มาตรฐานสากล / เอกชัย บุญยาทิษฐาน ; พินิจ จันทร และ กรรวี ชูธรรมธัช, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #658 อ51ส 2552 
ผู้แต่งเอกชัย บุญยาทิษฐาน 
ผู้แต่งเพิ่มเติมพินิจ จันทร, บรรณาธิการ. 
 กรรวี ชูธรรมธัช, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องการจัดการองค์การ. 
 การบริหาร. 
 องค์การ. 
ISBN9786117228032 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เดอะเกรท มีเดีย, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002284465658 อ51ส 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002284457658 อ51ส 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น