ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1137516
ชื่อเรื่องเจริญสติ เจริญสตังค์ / เรวัติ ศุภศิริ ; สายพิณ เลิศเพียรเชาวน์, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #294.344 ร57จ 2552 
ผู้แต่งเรวัติ ศุภศิริ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสายพิณ เลิศเพียรเชาวน์, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องพุทธศาสนา--คำสั่งสอน. 
 พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. 
 ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. 
 พุทธศาสนิกชน--การดำเนินชีวิต. 
ISBN9786117013157 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : Dดี, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002286064294.344 ร57จ 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002286056294.344 ร57จ 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น