ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1137276
ชื่อเรื่องCompetency Development Roadmap / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ; ลัดดา เตมีย์, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #658.3125 อ26ค 2552 
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมลัดดา เตมีย์, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. 
 ทรัพยากรมนุษย์. 
 การบริหารงานบุคคล. 
 สมรรถภาพในการทำงาน. 
 สมรรถนะ. 
ISBN9786119001916 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2552 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002365140658.3125 อ26ค 2552 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002365132658.3125 อ26ค 2552 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002365124658.3125 อ26ค 2552 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น