ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1136531
ชื่อเรื่องมี "เรื่อง" เพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว : หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าว และบทความในฐานข้อมูลสุขภาวะทางเพศ / กุลภา วจนสาระ ; กุลภา วจนสาระ และ กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #612.6 ก47ม 2551 
ผู้แต่งกุลภา วจนสาระ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมกฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องเพศศึกษา. 
 พฤติกรรมทางเพศ. 
 เพศ--รวมเรื่อง. 
 อนามัยเจริญพันธุ์. 
ISBN9789741110162 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002364739612.6 ก47ม 2551 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002364721612.6 ก47ม 2551 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002364713612.6 ก47ม 2551 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น