ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1136256
ชื่อเรื่อง100 วัน 100 ชีวิต นักเรียนทุนไทยด้านไอที...ในแดนภารตะ / ฤทัย จงสฤษดิ์, วันทนา รู้หลัก และปริทัศน์ เทียนทอง, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #005.107 ห15 2548 
ผู้แต่งเพิ่มเติมฤทัย จงสฤษดิ์, บรรณาธิการ. 
 วันทนา รู้หลัก, บรรณาธิการ. 
 ปริทัศน์ เทียนทอง, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์--การศึกษาและการสอน--อินเดีย. 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ--การศึกษาและการสอน--อินเดีย. 
 อินเดีย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. 
ISBN9749372301 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 2548 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002363921005.107 ห15 2548 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น