ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1136248
ชื่อเรื่องวัดในอำเภอไทรน้อย / พิศาล บุญผูก ; วรนุช สุนทรวินิต, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #294.3657 พ38ว 2551 
ผู้แต่งพิศาล บุญผูก 
ผู้แต่งเพิ่มเติมวรนุช สุนทรวินิต, บรรณาธิการ. 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.. โครงการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน. 
หัวเรื่องวัด--ไทย--นนทบุรี--ประวัติ. 
 วัด--ไทย--นนทบุรี (ไทยน้อย). 
 สถาปัตยกรรมโบสถ์--ไทย--นนทบุรี. 
 จิตรกรรมฝาผนัง--ไทย--นนทบุรี. 
ISBN9789741674527 
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001971229294.3657 พ38ว 2551 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น