ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1136146
ชื่อเรื่องบรรจุภัณฑ์โลหะ / ปุ่น คงเจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ. 
Dewey Call #671 ป45บ 2551 
ผู้แต่งปุ่น คงเจริญเกียรติ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสมพร คงเจริญเกียรติ, ผู้แต่งร่วม. 
หัวเรื่องบรรจุภัณฑ์. 
 อุตสาหกรรมภาชนะโลหะ. 
 อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม. 
 อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุอาหาร. 
ISBN9789740655893 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แพคเมทส์, 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002282014671 ป45บ 2551 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น