ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1135647
ชื่อเรื่องพัฒนาการ การจัดทำทะเบียนราษฎร และสำมะโนประชากรในประเทศไทย / รศรินทร์ เกรย์, อมรรัษฎ์ บุนนาค และ เรวดี สุวรรณนพเก้า. 
Dewey Call #304.8072 ร18พ 2551 
ผู้แต่งรศรินทร์ เกย์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมอมรรัษฎ์ บุนนาค, ผู้วิจัยร่วม. 
 เรวดี สุวรรณนพเก้า, ผู้วิจัยร่วม. 
 มหาวิทยาลัยมหิดล.. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 
หัวเรื่องประชากร--ไทย--การสำรวจ. 
 ประชากร--ไทย--สถิติ. 
 ไทย--สำมะโนประชากร. 
ISBN9789741110261 
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002119166304.8072 ร18พ 2551 ฉ.1RESEARCH COLLECTIONหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้รายงานการวิจัย (ชั้น 3)อยู่บนชั้น