ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1135551
ชื่อเรื่องรวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ = Key Management Ideas / สจ็วต แครนเนอร์ ; ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา, แปลและเรียบเรียง. 
ชื่อเรื่องKey Management Ideas. 
Dewey Call #658 ค77ร 2551 
ผู้แต่งแครนเนอร์, สจ็วต 
ผู้แต่งเพิ่มเติมชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา, แปลและเรียบเรียง. 
หัวเรื่องการจัดการ. 
 การจัดการธุรกิจ. 
 การจัดการองค์การ. 
 การจัดองค์การ. 
 องค์การ. 
 ประสิทธิผลองค์การ. 
 ภาวะผู้นำ. 
 ทรัพยากรมนุษย์. 
 การจัดการตลาด. 
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์. 
 การวางแผนธุรกิจ. 
ISBN9789742126575 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001977952658 ค77ร 2551 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001977945658 ค77ร 2551 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น