ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1135273
ชื่อเรื่อง100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทย / ศศิมา ตาแสง, วราภรณ์ สุขเกษม และ สุพัตรา วงษาภิบาล, เรียบเรียง. 
Dewey Call #305.4 ห15 2551 
ผู้แต่งเพิ่มเติมศศิมา ตาแสง, ผู้เรียบเรียง. 
 วราภรณ์ สุขเกษม, ผู้เรียบเรียง. 
 สุพัตรา วงษาภิบาล, ผู้เรียบเรียง. 
หัวเรื่องนักธุรกิจสตรี--ไทย. 
 นักบริหารสตรี--ไทย. 
 สตรี--ไทย--ผลงาน. 
 ผู้บริหารระดับสูงสตรี--ไทย. 
ISBN9789742581244 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อานันท์ทวีป อินเตอร์เนชั่นแนล, 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001978612305.4 ห15 2551 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001978604305.4 ห15 2551 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น