ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1134785
ชื่อเรื่อง29 โรคอันตราย ! อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน / พิสุทธิพร ฉ่ำใจ. 
Dewey Call #616 พ38ย 2551 
ผู้แต่งพิสุทธิพร ฉ่ำใจ 
หัวเรื่องโรค. 
 ความเจ็บป่วย. 
 ภาวะโลกร้อน--แง่การแพทย์. 
 ภาวะโลกร้อน--แง่อนามัย. 
 ภาวะโลกร้อน--แง่สุขภาพ. 
ISBN9789747743333 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ต้นธรรม, 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002212037616 พ38ย 2551 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002212029616 พ38ย 2551 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002212011616 พ38ย 2551 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น