ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1134461
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ / รักฎา เมธีโภคพงษ์ และ วีระ เลิศสมพร. 
Dewey Call #324.2092 ร111น 2551 
ผู้แต่งรักฎา เมธีโภคพงษ์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมวีระ เลิศสมพร, ผู้แต่งร่วม. 
หัวเรื่องนักการเมือง--ไทย--เชียงใหม่. 
 ไทย--การเมืองและการปกครอง. 
ISBN9789744493836 
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002210957324.2092 ร111น 2551 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น