ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1133067
ชื่อเรื่องสังคมกับเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาประเทศไทย (พ.ศ.2500-2545) / นิรมล สุธรรมกิจ. 
Dewey Call #330.9593 น37ส 2551 
ผู้แต่งนิรมล สุธรรมกิจ 
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์--รวมเรื่อง. 
 นโยบายเศรษฐกิจ--ไทย. 
 ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ. 
 ไทย--ภาวะสังคม. 
ISBN9789749900277 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002478380330.9593 น37ส 2551 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002478372330.9593 น37ส 2551 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002478364330.9593 น37ส 2551 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002213423330.9593 น37ส 2551 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002213415330.9593 น37ส 2551 ฉ.5General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002213407330.9593 น37ส 2551 ฉ.6General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002213399330.9593 น37ส 2551 ฉ.7General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002213381330.9593 น37ส 2551 ฉ.8General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002213373330.9593 น37ส 2551 ฉ.9General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002213365330.9593 น37ส 2551 ฉ.10General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น