ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1132557
ชื่อเรื่องการต่างประเทศพม่า : ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและชนกลุ่มน้อย / พรพิมล ตรีโชติ. 
Dewey Call #327.591 พ17ก 2551 
ผู้แต่งพรพิมล ตรีโชติ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.. สถาบันเอเชียศึกษา. 
หัวเรื่องนโยบายต่างประเทศ--พม่า. 
 ชนกลุ่มน้อย--พม่า. 
 พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--จีน. 
 พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อินเดีย. 
 พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย. 
 พม่า--การเมืองและการปกครอง. 
ISBN9789740403708 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002044232327.591 พ17ก 2551 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002044224327.591 พ17ก 2551 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002044216327.591 พ17ก 2551 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น