ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1132495
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรมทางสังคม เทิดไท้ องค์ราชันย์ / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. 
Dewey Call #305.2 ป74 2551 
ผู้แต่งเพิ่มเติมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. 
หัวเรื่องเด็ก--บริการสังคม. 
 คนจน--บริการสังคม. 
 สตรี--บริการสังคม. 
 การพัฒนาสังคม. 
 การพัฒนาชุมชน. 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2551 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002215626305.2 ป74 2551 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002215618305.2 ป74 2551 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002215600305.2 ป74 2551 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น