ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1132215
ชื่อเรื่อง1001 วิธีอยู่สบาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / กิจจา ฤดีขจร...(และคณะ), แปล ; ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #640 ห15 2550 
ผู้แต่งเพิ่มเติมกิจจา ฤดีขจร, แปล. 
 ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องการจัดการบ้าน--แง่สิ่งแวดล้อม. 
 การดำเนินชีวิต--แง่สิ่งแวดล้อม. 
 คหกรรมศาสตร์--แง่สิ่งแวดล้อม. 
ISBN9789747784459 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002047714640 ห15 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น