ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1131990
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีม (Team Learning) และ หลักสูตรการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collaboration and Networking) / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์...(และคณะ). 
Dewey Call #658.4022 ก34ก 2550 
ผู้แต่งกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมกระทรวงยุติธรรม.. คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน. 
เนื้อหาหลักสูตรการทำงานเป็นทีม--หลักสูตร การสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ. 
หัวเรื่องการทำงานเป็นทีม. 
 ความร่วมมือ--หลักสูตร. 
ISBN9789748213583 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002515611658.4022 ก34ก 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002515603658.4022 ก34ก 2550 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002515595658.4022 ก34ก 2550 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น