ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1131984
ชื่อเรื่องกระบวนการทำงานชุมชน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์...(และคณะ), จัดทำ. 
Dewey Call #307.14 ก34ก 2550 
ผู้แต่งกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมกระทรวงยุติธรรม.. คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน. 
หัวเรื่องชุมชน. 
 การพัฒนาชุมชน. 
 การทำงาน. 
ISBN9789748213576 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002515660307.14 ก34ก 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002515652307.14 ก34ก 2550 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น