ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1131902
ชื่อเรื่อง500 อักษรจีนต้องรู้ / กิติชัย เสริมสุวิทยวงศ์. 
Dewey Call #495.11 ก34ห 2550 
ผู้แต่งกิติชัย เสริมสุวิทยวงศ์ 
หัวเรื่องภาษาจีน--ตัวอักษร. 
 ภาษาจีน--การใช้ภาษา. 
ISBN9789748124155 [ล.1] 
 9789748418995 [ล.2] 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ออริกามิเพรส, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001850779495.11 ก34ห 2550 ล.1 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)กำหนดคืน:11 พ.ย. 2563
30000001850761495.11 ก34ห 2550 ล.2 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001850746495.11 ก34ห 2550 ล.2 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001850753495.11 ก34ห 2550 ล.2 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น