ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1131636
ชื่อเรื่องนี่แหละญี่ปุ่น / วิริยะ เพียรกิจจา. 
Dewey Call #390.0952 ว37น 2550 
ผู้แต่งวิริยะ เพียรกิจจา 
หัวเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่น. 
 ญี่ปุ่น--ความเป็นอยู่และประเพณี. 
 ญี่ปุ่น--ภาวะสังคม. 
ISBN9789748485829 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001914096390.0952 ว37น 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001914104390.0952 ว37น 2550 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น