ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1131634
ชื่อเรื่องad@chula on contemporary views on advertising / สราวุธ อนันตชาติ, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #658.8342 อ74 2549 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสราวุธ อนันตชาติ, บรรณาธิการ. 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.. คณะนิเทศศาสตร์. 
หัวเรื่องโฆษณา. 
 ผู้บริโภค. 
 ภาพยนตร์โฆษณา. 
 พฤติกรรมผู้บริโภค. 
ISBN9749393759 [ล.1] 
 9789749990780 [ล.2] 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001852494658.8342 อ74 2549 ล.1 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)กำหนดคืน:31 มี.ค. 2564
30000001852486658.8342 อ74 2549 ล.1 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001852478658.8342 อ74 2549 ล.2 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001852460658.8342 อ74 2549 ล.2 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)กำหนดคืน:31 มี.ค. 2564