ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1131633
ชื่อเรื่องad@chula on integrated marketing communication / สราวุธ อนันตชาติ, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #658.83 อ74 2550 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสราวุธ อนันตชาติ, บรรณาธิการ. 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.. คณะนิเทศศาสตร์. 
เนื้อหาเล่ม 1 :Concepts and Cases--Research Findings. 
หัวเรื่องการตลาด. 
 การสื่อสารทางการตลาด--วิจัย. 
 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า. 
ISBN9789747335286 [ล.1] 
 9789747335620 [ล.2] 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001852536658.83 อ74 2550 ล.1 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)กำหนดคืน:11 พ.ย. 2563
30000001852528658.83 อ74 2550 ล.1 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001852510658.83 อ74 2550 ล.2 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001852502658.83 อ74 2550 ล.2 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)กำหนดคืน:11 พ.ย. 2563