ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1131570
ชื่อเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : องค์การค้าโลก (WTO) : บททั่วไป / ทัชชมัย ฤกษะสุต. 
Dewey Call #343.087 ท112ก 2549 
ผู้แต่งทัชชมัย ฤกษะสุต 
หัวเรื่ององค์การการค้าโลก--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. 
 การค้าระหว่างประเทศ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. 
ISBN9742884412 
 9789742884413 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2549 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001853492343.087 ท112ก 2549 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001853484343.087 ท112ก 2549 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น