ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1131564
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม / นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ. 
Dewey Call #301 น36ม 2550 
ผู้แต่งนิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ 
หัวเรื่องมานุษยวิทยา. 
ISBN9789744140487 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001853880301 น36ม 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001853872301 น36ม 2550 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001853849301 น36ม 2550 ฉ.5General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001853864301 น36ม 2550 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001853856301 น36ม 2550 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น