ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1131555
ชื่อเรื่อง"นักเรียนนอก" ข้อมูลสำคัญในประวัติศาสตร์สังคมไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้องเพชร. 
Dewey Call #370.116025 ว32น 2550 
ผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้องเพชร 
หัวเรื่องนักเรียนไทยในต่างประเทศ--ทำเนียบนาม. 
 การศึกษาในต่างประเทศ. 
ISBN9789747316940 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001919517370.116025 ว32น 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001919525370.116025 ว32น 2550 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น