ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1131091
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่การเลื่อนวิทยฐานะ / สุวิทย์ มูลคำ และ สุนันทา สุนทรประเสริฐ. 
Dewey Call #808.06637 ส47ก 2550 
ผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสุนันทา สุนทรประเสริฐ, ผู้แต่งร่วม. 
เนื้อหาการประเมินผลงานทางวิชาการ--การเตรียมตัวจัดทำผลงานทางวิชาการ--แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ--ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ--ตัวอย่าง ผลงานทางวิชาการ. 
หัวเรื่องการเขียนทางวิชาการ. 
 ครู--ผลงาน. 
 ตำรา--การเขียน. 
ISBN9789747348576 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อี เค บุ๊คส์, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001855646808.06637 ส47ก 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001855638808.06637 ส47ก 2550 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001855620808.06637 ส47ก 2550 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น