ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1130941
ชื่อเรื่อง80 พรรษา พระบรมฉายาลักษณ์ ที่สุดแห่งความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย / เลิศ พรหิรัญ, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #923.1593 ป74 2550 
ผู้แต่งเพิ่มเติมเลิศ พรหิรัญ, บรรณาธิการ. 
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559. 
 ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา--พระราชกรณียกิจ. 
 ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา--ภาพถ่าย. 
 สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า,2475-. 
 สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า--พระราชกรณียกิจ. 
 สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า--ภาพถ่าย. 
ISBN9789740964544 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001856099923.1593 ป74 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น