ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1130855
ชื่อเรื่อง"ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า / โสภา ชานะมูล. 
Dewey Call #959.3 ส86ช 2550 
ผู้แต่งโสภา ชานะมูล 
เนื้อหาวรรณกรรมกระแสหลักเรื่อง "ชาติไทย" ในช่วงทศวรรษ 2450-2480--ภูมิหลังและการรวมกลุ่มของกลุ่มปัญญาชนหัวก้าวหน้าในประวัติศาสตร์ทศวรรษ 2490--การผลิตซ้ำวาทกรรมกระแสหลักว่าด้วยเรื่อง "ชาติไทย" ของกลุ่มอนุรักษ์นิยมในช่วงทศวรรษ 2490 ถึงต้นทศวรรษ 2500--วาทกรรมเรื่องประวัติศาสตร์ "ชาติไทย" ของปัญญาชนหัวก้าวหน้า ในระหว่าง พ.ศ.2490-2505--วาทกรรมว่าด้วยเรื่อง "เอกราชของชาติ" และ "ศัตรูของชาติ" ของปัญญาชนหัวก้าวหน้าในระหว่าง พ.ศ.2490-2505. 
หัวเรื่องปัญญาชน--ไทย. 
 ไทย--ประวัติศาสตร์. 
 ไทย--การเมืองและการปกครอง. 
ISBN9789740200376 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001856487959.3 ส86ช 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001856479959.3 ส86ช 2550 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001856461959.3 ส86ช 2550 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001856453959.3 ส86ช 2550 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001856446959.3 ส86ช 2550 ฉ.5General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000001856438959.3 ส86ช 2550 ฉ.6General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น