ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1130572
ชื่อเรื่องระบบการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้ว / ปุณยวีร์ จามจรีกุล. 
Dewey Call #621.38275 ป44ร 2550 
ผู้แต่งปุณยวีร์ จามจรีกุล 
หัวเรื่องการสื่อสารด้วยแสง. 
 เส้นใยนำแสง. 
ISBN9789740319948 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002588014621.38275 ป44ร 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002588006621.38275 ป44ร 2550 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น