ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1130552
ชื่อเรื่องการเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้ / ประมวล เพ็งจันทร์. 
Dewey Call #128 ป17ก 2550 
ผู้แต่งประมวล เพ็งจันทร์ 
หัวเรื่องประมวล เพ็งจันทร์,2497-. 
 การดำเนินชีวิต. 
 ปาฐกถา. 
ISBN9789747051506 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002588477128 ป17ก 2550 [ซีดี-รอม] ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000002588469128 ป17ก 2550 [ซีดี-รอม] ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000002588451128 ป17ก 2550 [ซีดี-รอม] ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000002588501128 ป17ก 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002588493128 ป17ก 2550 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002588485128 ป17ก 2550 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น