ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1130455
ชื่อเรื่องมัคคุเทศก์ / รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์. 
Dewey Call #910.92 ร17ม 2550 
ผู้แต่งรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ 
หัวเรื่องมัคคุเทศก์. 
ISBN9789749986356 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002589582910.92 ร17ม 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002589574910.92 ร17ม 2550 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002589566910.92 ร17ม 2550 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น