ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1130389
ชื่อเรื่อง50 ปี วัดไทยพุทธคยา อินเดีย / ผู้จัดทำต้นฉบับและบรรณาธิการ โดย พระ ดร. สมุทร ถาวรธมฺโม...(และคณะ). 
Dewey Call #294.3657 ห28 2550 
ผู้แต่งเพิ่มเติมพระ ดร. สมุทร ถาวรธมฺโม, ผู้จัดทำต้นฉบับและบรรณาธิการ. 
เนื้อหาดินแดนพุทธภูมิ--ประวัติวัดไทยพุทธคยา--คณะพระธรรมทูตไทยกับการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย--การขยายงานพระธรรมทูต ณ แหล่งสังเวชนียสถาน. 
หัวเรื่องวัดไทยพุทธคยา--อินเดีย. 
ISBN9789749985731 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002582678294.3657 ห28 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น