ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1130303
ชื่อเรื่องการจัดองค์ประกอบและที่ว่างในงานออกแบบพื้นฐาน / ทิพย์สุดา ปทุมานนท์. 
Dewey Call #701.8 ท36ก 2550 
ผู้แต่งทิพย์สุดา ปทุมานนท์ 
หัวเรื่ององค์ประกอบศิลป์. 
 การออกแบบ. 
ISBN9789740319030 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002671349701.8 ท36ก 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002671323701.8 ท36ก 2550 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น