ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1129426
ชื่อเรื่องเรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ด้วย JAVA (ฉบับปรับปรุง) / เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา. 
Dewey Call #005.73 น57ร 2550 
ผู้แต่งเนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา 
หัวเรื่องโครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์). 
 การจัดการฐานข้อมูล. 
 คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม. 
 จาวา (ภาษาคอมพิวเตอร์). 
ISBN9789742125165 
 9742125165 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002424848005.73 น57ร 2550 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น