ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1128729
ชื่อเรื่องข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท / lสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 
Dewey Call #390.22 ข19 2542 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 
หัวเรื่องพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม. 
 ราชสำนักและข้าราชสำนัก. 
 ภาษาไทย--ราชาศัพท์. 
 ไทย--ราชสำนักและข้าราชสำนัก. 
ISBN9747773848 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2542 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002103012390.22 ข19 2542 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น