ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1128230
ชื่อเรื่อง100 ปี วังบางขุนพรหม. 
Dewey Call #929.709593 ห15 2549 
หัวเรื่องบริพัตรสุขุมพันธุ์,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า,2424-2487. 
 ราชสำนักและข้าราชสำนัก--ไทย. 
 ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี. 
 วังบางขุนพรหม. 
ISBN9748506215 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002091092929.709593 ห15 2549 [ชีดี-รอม] ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000002091100929.709593 ห15 2549 [ซีดี-รอม] ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการยืม-คืน (ชั้น 1)อยู่บนชั้น
30000002091126929.709593 ห15 2549 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002091118929.709593 ห15 2549 ฉ.2INFORMATION SERVICESหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้บริการตอบคำถามฯ (ชั้น 1)ใช้ภายในห้องสมุด