ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1127907
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2549 / กรมประมง. 
Dewey Call #639 ก17ร 2549 
ผู้แต่งกรมประมง. 
หัวเรื่องทรัพยากร--สัตว์น้ำ--วิจัย. 
 ทรัพยากร--สัตว์น้ำ--สาระสังเขป. 
 อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ--การบริหาร. 
 พันธุกรรม. 
 เทคโนโลยีการประมง. 
 ทรัพยากร--สัตว์น้ำ--โรค. 
 ทรัพยากร--สัตว์น้ำ--อาหาร. 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมฯ, 2549 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001910482639 ก17ร 2549 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น