ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1127308
ชื่อเรื่องการจัดการช่องทางการตลาด = Marketing channel management / ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา 
Dewey Call #658.8 ศ37ก 2549 
ผู้แต่งศิริ ภู่พงษ์วัฒนา 
หัวเรื่องการจัดการการตลาด 
 การตลาด 
 การบริหารงานโลจิสติกส์ 
ISBN9747316188 
 9789747316186 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2549 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002107518658.8 ศ37ก 2549 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002107526658.8 ศ37ก 2549 ฉ.2General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002369266658.8 ศ37ก 2549 ฉ.3General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น
30000002369258658.8 ศ37ก 2549 ฉ.4General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น