ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1125637
ชื่อเรื่องกระบวนการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรชุมชน / หาญณรงค์ เยาวเลิศ...(และคณะ) ; ศศิน เฉลิมลาภ และ สุนี ไชยรส, บรรณาธิการ. 
Dewey Call #333.7316 ก17 2548 
ผู้แต่งเพิ่มเติมหาญณรงค์ เยาวเลิศ, ผู้แต่ง. 
 ศศิน เฉลิมลาภ, บรรณาธิการ. 
 สุนี ไชยรส, บรรณาธิการ. 
 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 
หัวเรื่องชุมชน--แง่สิ่งแวดล้อม. 
 สิ่งแวดล้อม--การมีส่วนร่วมของประชาชน. 
 ทรัพยากรธรรมชาติ--การมีส่วนร่วมของประชาชน. 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. 
ISBN9749407164 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000001033640333.7316 ก17 2548 ฉ.1General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น