ค้นหาทั่วไป 
 
 ค้นหา ใน

 รายการ/ต่อหน้า      เพิ่มการจำกัด

  
ผลการค้นหา 
Bib#1125617
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : การจัดการความขัดแย้งการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าต้นน้ำ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน / รัชดา ฉายสวัสดิ์. 
Dewey Call #333.7513 ร112ก 2548 
ผู้แต่งรัชดา ฉายสวัสดิ์ 
ผู้แต่งเพิ่มเติมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 
หัวเรื่องป่าไม้--น่าน--เชียงกลาง. 
 การอนุรักษ์ป่าไม้--น่าน--เชียงกลาง. 
 การใช้ที่ดิน--น่าน--เชียงกลาง. 
 ม้ง--น่าน. 
 ความขัดแย้งทางสังคม--น่าน--เชียงกลาง. 
 การบริหารความขัดแย้ง. 
ISBN9749390164 
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548 

 
ข้อมูลอื่นๆ
แสดงข้อมูลของห้องสมุด :
ข้อมูลตัวเล่ม
 เลขบาร์โค้ดเลขเรียกหมู่ห้องสมุดสถานที่จัดเก็บสถานะ
30000002426652333.7513 ร112ก 2548General Collectionหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้หนังสือทั่วไป (ชั้น 2)อยู่บนชั้น